‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथि राष्ट्रिय सभामा २०७९ साउन ९ गते भएको छलफल । छोराले विदेशी महिलासँग विवाह गरे तुरुन्तै नागरिकता पाइन्छ तर छोरीले विवाह गरे किन नपाउने ? -डा. विमला राई पाैडेल

 

Credit: सन्धान-Sandhaann on Facebook

You may also like

Page 1 of 4